Παρουσίαση στο 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών

Τετάρτη, 12 Μάρτιος, 2014 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 το κέντρο Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ επισκέφθηκε το 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών.

Σε μια δίωρη παρουσίαση η συντονίστρια του κέντρου, κα Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου, ενημέρωσε ομάδα μαθητών της Α’ Λυκείου για την κινητικότητα εντός της ΕΕ σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα δικαιώματα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, όταν ζουν σε άλλο κράτος-μέλος, επίσημες πηγές πληροφόρησης και παροχής βοήθειας, καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα που στηρίζουν την κινητικότητα εντός της ΕΕ, όπως το Erasmus+. Τέλος, με αφορμή τις επικείμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές, δόθηκαν πληροφορίες για τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.