Παρατηρητήριο της ΕΕ για τα νανοϋλικά

Παρασκευή, 23 Ιούνιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημιούργησε ένα νέο ιστότοπο που παρέχει σε πολίτες, εργαζομένους και επαγγελματίες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα νανοϋλικά στην ευρωπαϊκή αγορά σε 23 γλώσσες. Ο ιστότοπος αποτελεί την πρώτη φάση του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα Νανοϋλικά (EUON). Το EUON προσφέρει ένα διαδικτυακό χώρο μεέγκυρες και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα νανοϋλικά στην αγορά της ΕΕ.

Το παρατηρητήριο απευθύνεται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των εργαζομένων, των ρυθμιστικών αρχών και των επιστημόνων. Ο ιστότοπος εξηγεί τι είναι τα νανοϋλικά και πού χρησιμοποιούνται. Πληροφορίες για θέματα υγείας και ασφάλειας, έρευνας, ρυθμιστικών και διεθνών δραστηριοτήτων αποτελούν επίσης μέρος της πρώτης φάσης της EUON. Οι δυνητικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση νανοϋλικών πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση, όπως και για κάθε άλλο χημικό προϊόν. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για πολλά από τα πλέον χρησιμοποιούμενα νανοϋλικά. Στοχεύοντας στους καταναλωτές, αυτό το ενημερωτικό δελτίο εξηγεί γιατί τα νανοϋλικά είναι σημαντικά.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.