ΟΠΑ: Executive MBA «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη»

Πέμπτη, 20 Απρίλιος, 2023 | NEAΕκπαίδευση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA). Το πρόγραμμα δεν έχει προκαθορισμένο αριθμό εισακτέων φοιτητών και απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, που συγχρόνως εργάζονται και έχουν στόχο να εμπλουτίσουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες για την αρτιότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα λειτουργεί αποκλειστικά με Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει διάρκεια 5 εξάμηνων και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες. Για τη φοίτηση στο παραπάνω τμήμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχονται συνολικά σε 8.000 ευρώ.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

-Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι έως τη Παρασκευή 17/03/2023.

-Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι έως την Τετάρτη 31/05/2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση και εντός πέντε (5) ημερών απαιτείται να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Αίτηση (ηλεκτρονική ΚΑΙ σε έντυπη μορφή).

-Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

-Αντίγραφο πτυχίου.

-Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό

-Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για υποψηφίους από ιδρύματα της αλλοδαπής.

-Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.

-Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

-Δύο (2) Συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.

-Αποδεικτικά τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου.

-Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Η γραμματεία δέχεται τα δικαιολογητικά των αιτήσεων καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή:
11.00 – 17.30 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2108203638)

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.