Οδηγός για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 2014-2020

Παρασκευή, 3 Μάρτιος, 2017 | ΕκδόσειςΟικονομία

Funding_Guide_0Η εύρεση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης για μια τοπική αρχή, ένα δημόσιο φορέα, μια επιχείρηση ή μια μη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό πρόβλημα. Οι πληροφορίες είναι διάσπαρτες σε πολλές διαφορετικές πηγές και είναι συχνά περίπλοκες και ξεπερασμένες. Καταρτισμένος από την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Έρευνας (EPRS), ο Οδηγός Χρηματοδότηση της ΕΕ 2014-2020 (pdf) είναι μια βασική εισαγωγή για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους πολίτες.

Ο στόχος είναι να παρέχει ένα προσβάσιμο κατάλογο με τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ΕΕ, καθώς και να παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η χρηματοδότηση. Τα κύρια θέματα χρηματοδότησης του οδηγού χωρίζονται σε υποενότητες για την διευκόλυνση της έρευνας. Μια λίστα των βασικών δυνητικών δικαιούχων αναφέρεται στο τέλος του κάθε τμήματος του οδηγού για να βοηθήσει τον αναγνώστη. Επειδή νέα στοιχεία χρηματοδότησης αναδύονται συνεχώς, ο οδηγός θα ενημερώνεται τακτικά.

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.