Οδηγός Επαγγελμάτων: Πληροφορική

Δευτέρα, 10 Απρίλιος, 2023 | NEAΕκπαίδευση

Τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των επιστημών, άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη κλάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι παίζουν πλέον έναν σημαντικό και με διαρκώς αυξανόμενη σημασία ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Ένας από τους σημαντικότερους αυτούς κλάδους, είναι η Πληροφορική. Τι περιλαμβάνει όμως ο τομέας αυτός; Η Πληροφορική αποτελεί μία θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία ασχολείται με τη μελέτη της πληροφορίας και πώς αυτή δημιουργείται, κωδικοποιείται, μεταφέρεται, μετριέται, χρησιμοποιείται και αποτιμάται.

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών, όπως είναι τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική.

Ελληνικά Τμήματα

Υπάρχει πληθώρα τμημάτων Πληροφορικής στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία παρουσιάζουν διαφορές τόσο στο πρόγραμμα σπουδών τους, όσο και στον τομέα της εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα, τα τμήματα ΑΕΙ Πληροφορικής στην Ελλάδα, που βρίσκονται συγκεντρωμένα στο 2ο επιστημονικό πεδίο «Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» και στο 4ο επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής» σύμφωνα με τις βάσεις του έτους 2022, είναι τα εξής:

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα): ΕΜΠ – 18.470

-Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις) (μη προσδιορισμένη περιοχή): Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – 18.380

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη): ΑΠΘ – 17.910

-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα): ΕΚΠΑ – 17.385

-Πληροφορικής (Αθήνα): ΟΠΑ – 17.150

-Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη): ΑΠΘ – 17.090

-Πληροφορικής (Πειραιάς): Πανεπιστήμιο Πειραιά – 16.605

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα): Πανεπιστήμιο Πατρών – 16.395

-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη): Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – 16.330

-Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα): Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – 16.220

-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη): Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – 16.085

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος): Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 15.740

-Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς): Πανεπιστήμιο Πειραιά – 15.640

-Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο): Πανεπιστήμιο Κρήτης – 15.617

-Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω): Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – 14.792

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη): Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 14.325

-Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα): Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – 14.243

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη): ΔΠΘ – 14.140

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά): Πολυτεχνείο Κρήτης – 14.077

-Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα): Πανεπιστήμιο Πατρών – 13.896

-Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη): ΔΙΠΑΕ – 13.880

-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία): Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 12.950

-Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες): ΔΙΠΑΕ – 11.980

-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη): Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 11.875

-Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία): Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 11.825

-Πληροφορικής (Καβάλα): ΔΙΠΑΕ – 11.143

-Πληροφορικής (Κέρκυρα): Ιόνιο Πανεπιστήμιο – 10.770

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα): Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 10.081

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο): ΕΛΜΕΠΑ – 9.660

-Πληροφορικής (Καστοριά): Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 9.560

-Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα): Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 9.470

-Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος): Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 9.305

-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα): Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – 9.039

-Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη): Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 8.808

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι όλων των ανωτέρω τμημάτων Πληροφορικής, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με πληθώρα αντικειμένων, όπως επιχειρήσειςοργανισμούςεκπαιδευτικές μονάδες και φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής, καθώς μέσω των σπουδών τους, αποκτούν σημαντικές οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, δημιουργική σκέψη και εφευρετικότητα και υψηλό επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, οι πιο γνωστοί τομείς εργασίας για όσους έχουν σπουδάσει Πληροφορική είναι οι εξής:

-Σύμβουλος Πληροφορικής

-Σύμβουλος Ασφαλείας

-Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφόρησης

-Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων

-Τεχνικός Συντάκτης

-Αναλυτής Συστημάτων

-Προγραμματιστής Παιχνιδιών

-Προγραμματιστής Πολυμέσων

-Άλλοι τομείς ανάπτυξης

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Συγκεκριμένα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων Πληροφορικής, που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναγράφονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο του Π.Δ.183/2008.

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.