Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πέμπτη, 17 Μάιος, 2012 | ΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στους πολίτες της τη δυνατότητα να μετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθετική αρμοδιότητα της Ένωσης, επηρεάζοντας έτσι αποφασιστικά τη νομοθετική της ατζέντα. Το ολοκαίνουργιο αυτό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας δεν έχει προηγούμενο σε διεθνικό επίπεδο. Ενδυναμώνει τα δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης και φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της παρέχονάς τους έναν άμεσο τρόπο για να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί στις Βρυξέλλες.

Ο οδηγός αυτός εξηγεί τι είναι η πρωτοβουλία πολιτών, πώς μπορείτε να υποστηρίξετε πρωτοβουλίες και πώς να οργανώσετε τη δική σας πρωτοβουλία, εάν έχετε κάποια ιδέα που πιστεύετε ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να κερδίσει την υποστήριξη 1 εκατομμυρίου συμπολιτών σας από άλλα επτά-κράτη μέλη της Ένωσης.

Eάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη έκδοση, πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή ή να επικοινωνήσετε με το κέντρο μας (Τηλ.: 210-7257125, E-mail: europe.direct@eliamep.gr) για να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους παραγγελίας έντυπων αντίτυπων.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.