Νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ

Τρίτη, 26 Ιούλιος, 2016 | Πολυμέσα

Οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που εγγυώνται την αντιπροσωπευτική διαδικασία.

Σε αντίθεση με τα Κράτη Μέλη όπου τα κοινοβούλια εκκινούν νομοθεσία, μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει οδηγίες ή δεσμευτικούς κανονισμούς. Τα κράτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτουν τέτοια εξουσία. Αλλά οι προτάσεις δεν έρχονται από το πουθενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει απόψεις από όλη την Ευρώπη που υποστηρίζουν ή όχι τη δημιουργία νέας νομοθεσίας. Οι ευρωβουλευτές συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, υιοθετώντας συχνά συστάσεις. Από το 2012, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν επίσης να απαιτήσουν άμεσα νέα σχέδια νόμων. Πρέπει όμως τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άτομα από 7 χώρες να υπογράψουν την αναφορά. Έχοντας ακούσει όλες τις πλευρές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το νομοσχέδιό της.

Είναι η αρχή μακράς νομοθετικής διαδικασίας που διαρκεί συνήθως 12-18 μήνες. Το σχέδιο αποστέλλεται κατόπιν στο Συμβούλιο της ΕΕ, που εκπροσωπεί τα Κράτη, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί τους πολίτες. Σε 80% των περιπτώσεων, τα δύο όργανα έχουν ισοδύναμη εξουσία. Αυτό αποκαλείται συνήθης νομοθετική διαδικασία. Αναμφίβολα υπάρχει νομοθεσία για τα πάντα, η Ένωση δημιουργεί νόμους για θέματα όπως το περιβάλλον, η γεωργία, η προστασία καταναλωτή και οι μεταφορές ενώ η λίστα μεγαλώνει. Τα Κράτη Μέλη διατηρούν όμως απόλυτο βέτο στην κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τις εξωτερικές υποθέσεις και την άμυνα.

Επιστρέφουμε στα νομοσχέδια. Πριν υιοθετηθούν περνούν από το θεσμικό μύλο. Το Συμβούλιο ΕΕ και το ΕΚ τροποποιούν τα σχέδια βάσει των συμφερόντων τους, ειδικά αν προκύψουν πλειοψηφίες. Εφόσον ευρωβουλευτές και κράτη σπάνια συμφωνούν αμέσως, διαπραγματεύονται. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια: είτε τα όργανα θα καταλήξουν σε συμβιβασμό και το σχέδιο νόμου θα υιοθετηθεί από ευρωβουλευτές με ψήφο, ή δεν υπάρχει συμφωνία και οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν. Αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ο χρόνος τρέχει για να επιτευχθεί συμφωνία πριν ορισμένη προθεσμία.

Αν αποτύχει, το νομοσχέδιο απορρίπτεται και η διαδικασία αρχίζει εκ νέου. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει σπάνια. Όταν υπάρχει συμφωνία, ο νέος νόμος της ΕΕ υιοθετείται επισήμως και όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να τον εφαρμόσουν. Σχεδόν, δηλαδή. Μερικές φορές τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τη λεγόμενη εξαίρεση, το δικαίωμα να καθυστερήσουν την εφαρμογή. Αν δεν τον εφαρμόσουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως φρουρός των συνθηκών της ΕΕ, επεμβαίνει για να τιμωρήσει τη μη εφαρμογή. Και αν αυτό αποτύχει, αναλαμβάνει το Δικαστήριο της ΕΕ.

Στη χειρότερη περίπτωση, τα Κράτη καλούνται να πληρώσουν μεγάλα πρόστιμα. Αυτή όμως είναι άλλη ιστορία. ΣυνΕΕχίζεται.

 

Πηγή: europarltv.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.