Νέα Προκήρυξη: ΠΜΣ Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική

Πέμπτη, 6 Ιούνιος, 2019 | NEAΕκπαίδευση

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 6/05/2019 -14/06/2019

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση  και Πολιτική / International and European Governance and Politics» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη 40 θέσεων (εκ των οποίων μέχρι 15 είναι μερικής φοίτησης)  για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, από τις  6 Μαΐου 2019 έως τις 14 Ιουνίου 2019,  στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέττα (2ος όροφος, γραφείο 3), Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 9:30-14:30.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» (MSc in International and European Governance and Politics”, ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), με τις εξής ειδικεύσεις:

-Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική / International Governance and Politics (20 φοιτητές)

-Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / European Governance and Politics (20 φοιτητές)

Στο ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται, επίσης,  δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι του ελληνικού κράτους και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του ισχύοντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

-Αίτηση Συμμετοχής

-Βιογραφικό σημείωμα

-Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (με ελάχιστο βαθμό «Λίαν Καλώς», δηλ. 6,5 με άριστα το 10) και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ισχύει ο βαθμός αυτού του διπλώματος.

-Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

-Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

-Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

-Δύο συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον η μία να υπογράφεται από μέλος ΔΕΠ του τμήματος από το οποίο προέρχεται ο υποψήφιος (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) ενώ η δεύτερη να υπογράφεται από άτομο το οποίο θα μπορεί να εκφράσει τεκμηριωμένη γνώμη για τις επιστημονικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες τους

-Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής επιπέδου Γ2. Σε περίπτωση απόκτησης πτυχίου στο εξωτερικό με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής άλλου πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. Πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιμώνται.

-Δήλωση σκοπού (περίπου 500 λέξεων)

-Φωτογραφία σε διαστάσεις διαβατηρίου

-Άλλα δικαιολογητικά που κρίνει ο υποψήφιος ότι ενισχύουν τον φάκελο του.

Οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής ενημερώνονται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ πριν την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ

Οι αιτούντες οφείλουν να δηλώσουν στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας, εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πλήρους ή το πρόγραμμα μερικής φοίτησης καθώς και ποια ειδίκευση. Δεν προβλέπεται δυνατότητα αλλαγής από το ένα πρόγραμμα ή μια ειδίκευση στην άλλη μετά την επιλογή των υποψηφίων. Οι προτιμήσεις για την επιλογή κατεύθυνσης θα ληφθούν υπόψη, χωρίς ωστόσο να δεσμεύουν την Επιτροπή αξιολόγησης, καθώς η τελική προσφορά θέσεων στις δύο κατευθύνσεις θα διαμορφωθεί ανάλογα και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων συνολικά για το πρόγραμμα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.500 ευρώ. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε πέντε (5) δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται, σε δύο στάδια και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Στο πρώτο στάδιο, με την αξιολόγηση του φακέλου από Επιτροπή που ορίζει η Συνέλευση, βάσει των οκτώ παρακάτω (8) πρώτων κριτηρίων, το κάθε ένα εκ των οποίων λαμβάνει την ίδια μοριοδότηση. Σε δεύτερο στάδιο, με προφορική εξέταση / συνέντευξη από την Επιτροπή. Η επίδοση στη συνέντευξη λαμβάνει το 50% της συνολικής μοριοδότησης. Τα κριτήρια είναι:

Βαθμός πτυχίου

-Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ

Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών

-Πιστοποιημένη γνώση π.χ. αγγλικής γλώσσας

-Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών

-Ερευνητική δραστηριότητα

Δημοσιεύσεις

Συστατικές επιστολές

Προφορική συνέντευξη

 

Πληροφορίες (έντυπα αιτήσεων και άλλες οδηγίες):

(α)   Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://eis.pspa.uoa.gr.

(β)    Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέττα, 2ος όροφος, γραφ. 3, τηλ. 210.368.8963 – 4, Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-14:00. Υπεύθυνες είναι οι κ.κ. Ο. Δημαρέση και Μ. Πετρέλλη.

Το ΦΕΚ (2501/τ. Β΄/29.06.2018 – αρ. 4, σσ. 27682 – 4) λειτουργίας του ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Παρακαλείσθε, πριν συμπληρώσετε την αίτηση, να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Πηγή: eis.pspa.uoa.gr

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.