Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020

Δευτέρα, 25 Νοέμβριος, 2013 | NEA

Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά σημαντικών νέων προγραμμάτων για την επικείμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020).

Έτσι, την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που θα χρηματοδοτήσει υποτροφίες κινητικότητας στο εξωτερικό για φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 14,7 δισ. ευρώ, το νέο πρόγραμμα συνενώνει όλα τα προγράμματα που υπάρχουν ήδη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας  – Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci και Grundtvig – και, για πρώτη φορά, περιλαμβάνει και τον αθλητισμό. Μια ακόμη καινοτομία αποτελεί ο μηχανισμός εγγύησης δανείων, χάρη στον οποίο μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια (από 12.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα της ΕΕ. Τέλος, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει επίσης νέες συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, τις λεγόμενες «συμμαχίες γνώσης » και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων», που θα επιτρέψουν την κατάρτιση σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, με νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στην αγορά εργασίας.

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις πέντε νομοθετικές πράξεις που μεταρρυθμίζουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Η νέα πολιτική θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων της ΕΕ και την παροχή βοήθειας στους αγρότες, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις τις αγοράς. Για να διασφαλίσουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε «ενεργούς αγρότες», οι Ευρωβουλευτές έπεισαν το Συμβούλιο να καταρτίσει έναν κατάλογο με κάποιες κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως αυτοί που διευθύνουν αερολιμένες ή γήπεδα, στις οποίες δεν θα χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις εκτός εάν αποδείξουν ότι η γεωργική τους δραστηριότητα συνεισφέρει σε σημαντικό μερίδιο του εισοδήματός τους. Ακόμη το Κοινοβούλιο διεκδίκησε και πέτυχε ένα υποχρεωτικό, πανευρωπαϊκό σύστημα, που θα δίνει στους αγρότες νεαρής ηλικίας ένα συμπλήρωμα ενίσχυσης της τάξης του 25% για τα πρώτα 25 έως 90 εκτάρια που καλλιεργούν. Οι αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις θα μπορούν επίσης να λάβουν περισσότερα χρήματα. Αντίθετα, οι αγρότες με μεγάλες εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν πάνω από 150.000 ευρώ θα δουν την ενίσχυσή τους να μειώνεται τουλάχιστον κατά 5 %. Επιπλέον, βάσει της νέας ΚΓΠ, το 30% των προϋπολογισμών των κρατών μελών για τις άμεσες ενισχύσεις  θα χορηγείται μόνο εάν εφαρμόζονται (υποχρεωτικά) μέτρα φιλικά για το περιβάλλον, όπως είναι η διαφοροποίηση της καλλιέργειας, η διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και λειμώνων και η δημιουργία «περιοχών με οικολογική εστίαση». Oι αγρότες που δεν εφαρμόζουν τα υποχρεωτικά μέτρα για το περιβάλλον θα αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κυρώσεις, οι οποίες ωστόσο θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή μετά τα δύο πρώτα χρόνια της νέας ΚΓΠ. Το Κοινοβούλιο διασφάλισε επίσης ότι οι οργανώσεις παραγωγών θα εφοδιαστούν με πρόσθετα μέσα ώστε να βοηθήσουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τη μεταβλητότητα της αγοράς και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ ως προς τον καθορισμό των τιμών.

Την ίδια ημέρα εγκρίθηκε και η νέα Πολιτική Συνοχής, με την οποία χορηγούνται 325 δισ. Ευρώ στις περιφέρειες της Ευρώπης για επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης με πιο δίκαιους όρους. Οι νέοι κανόνες εστιάζουν σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και σε τομείς-κλειδιά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης. Θα δοθεί περισσότερη έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα και θα υπάρχει η δυνατότητα αναστολής της χρηματοδότησης σε περίπτωση εθνικής μακροοικονομικής ανισορροπίας ή υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος. Ωστόσο το Κοινοβούλιο θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που άπτονται της αναστολής της χρηματοδότησης, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, οποιαδήποτε αναστολή θα πρέπει να προσαρμόζεται στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του εκάστοτε κράτους μέλους. Τέλος, οι κοινοί κανόνες και για τα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία καθιστούν την εξασφάλιση και διαχείριση χρηματοδότησης πιο απλή.

Τέλος, την Πέμπτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε το επόμενο πρόγραμμα LIFE, το μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων που υλοποιούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς στους τομείς του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Μεταξύ άλλων, το νέο πρόγραμμα προβλέπει τα έργα να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση βάσει της ποιότητάς τους και των δυνατοτήτων τους για επίδειξη. Χώρες και περιοχές με χαμηλό ποσοστό επιλεξιμότητας θα λάβουν βοήθεια για να παρουσιάσουν έργα καλύτερης ποιότητας και να εξασφαλίσουν έτσι μέρος των διαθέσιμων κονδυλίων. Οι ευρωβουλευτές επίσης διαπραγματεύτηκαν και ενέκριναν «ολοκληρωμένα έργα», τα οποία θα καταστήσουν δυνατό το συνδυασμό διαφορετικών κοινοτικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που διέπουν την εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς του νερού, των αποβλήτων, της ποιότητας του αέρα και της προστασίας της φύσης.

Την ίδια ημέρα εγκρίθηκε και το πρόγραμμα COSME που διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τις αγορές, υποστηρίζει τους επιχειρηματίες και προσφέρει ένα καταλληλότερο πλαίσιο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη. Οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι στο διάστημα 2014-2020 θα πρέπεινα επενδυθεί τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος, που ανέρχεται σε 2,03 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2011), στην παροχή χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων ή εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων. Άλλα μέρη του προγράμματος επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας προς τις εθνικές αρχές για τη μείωση της γραφειοκρατίας και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε απλώς τον τίτλο του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.