Μια νέα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Δευτέρα, 8 Ιούλιος, 2019 | NEAΕκδόσειςΚοινωνία

Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες στον τομέα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, παρατηρήθηκε γενική τάση μείωσης από το 2011 και η πρόοδος μεταξύ των κρατών μελών ήταν άνιση. Η παρούσα πρόταση οδηγίας (συμπληρωμένη με μη νομοθετικά μέτρα) πρέπει να οδηγήσει στην κατάργηση της ισχύουσας συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια, η οποία καθίσταται δεσμευτική με την οδηγία 2010/18 / ΕΕ του Συμβουλίου (οδηγία για τη γονική άδεια). Η νέα οδηγία περιέχει προτάσεις για άδεια πατρότητας, γονέα και φροντιστή. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν διαιρεθεί σε επίπεδο φιλοδοξίας των προτεινόμενων μέτρων. Οι διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων επετεύχθη μετά την έκτη τριμερή συνεδρίαση τον Ιανουάριο του 2019. Η προσωρινή συμφωνία είναι λιγότερο φιλόδοξη από την αρχική πρόταση της Επιτροπής και τη θέση του Κοινοβουλίου, που είχε με κάποιους τρόπους υπερβεί την πρόταση της Επιτροπής. Το κείμενο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο του 2019 και τώρα πρέπει να εγκριθεί στην Ολομέλεια.

Τρίτη έκδοση. Οι ενημερώσεις «Νομοθεσία ΕΕ σε εξέλιξη» επικαιροποιούνται σε καίρια στάδια καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

 

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά πατήστε εδώ.

 

Πηγή : europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.