Μια γωνιά για τα παιδιά: Παιχνίδια και κουίζ για την ΕΕ

Τρίτη, 3 Ιανουάριος, 2012 | Τα νέα του δικτύου μας

«Η γωνιά του παιδιού» είναι ένας ιστότοπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους από 6 έως 16 ετών. Περιέχει τον ανακαινισμένο ιστότοπο «Η γωνιά των εκπαιδευτικών», ο οποίος περιέχει υλικό που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν στα παιδία πως λειτουργεί η ΕΕ, περιλαμβάνοντας  μια επιλογή από διάφορες ανακοινώσεις της Επιτροπής, επιλεγμένες από ειδικούς της εκπαίδευσης.

«Η γωνιά του παιδιού» έχει στόχο να εξηγήσει στα παιδιά πως λειτουργεί ή ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι πολιτικές της, σε μια γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε αυτά. Συγκεντρώνει υλικό ειδικά σχεδιασμένο για νέους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, το οποίο βρίσκονταν μέχρι πρότινος διασκορπισμένο σε διάφορες σελίδες  του διαδικτυακού χώρου της ΕΕ, Europa.

«Η γωνιά του παιδιού» αποτελείται από 3 μέρη:

-εκπαιδευτικά παιχνίδια  και κουίζ για τους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ

-έναν χάρτη της Ευρώπης και ξεχωριστή σελίδα για κάθε ένα κράτος μέλος με ενδιαφέροντες πληροφορίες και εικόνες που εξηγούν τι είναι η ΕΕ και πως δημιουργήθηκε.

-παιχνίδια, βίντεο και πληροφορίες ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ενημερώνουν τους  νέους σχετικά με τα δικαιώματά τους. Εδώ μπορούν επίσης να βρουν τα παιδιά και οι έφηβοι με ποιόν θα επικοινωνήσουν στην χώρα τους σε περίπτωση που νιώσουν ότι  κάποιοι δεν τους συμπεριφέρονται σωστά.

Το υλικό του ιστότοπου θα ενημερώνεται διαρκώς με νέο υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το κέντρο μας.

«Η Γωνιά του Παιδιού»
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.