Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Πλήρης οδηγός

*της Ευγενίας Πάταρα

 

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Τσεχία

Όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές, αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τομέα σπουδών. Στα περισσότερα πανεπιστήμια της Τσεχίας προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα (follow-up), τα οποία έχουν διάρκεια από 1 έως 3 χρόνια (συνήθως 2) και αποτελούν μέρος της τυπικής δομής των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές-διδακτορικές). Από την άλλη, υπάρχει δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές μεγαλύτερης διάρκειας χωρίς να έχει προηγηθεί η απόκτηση πτυχίου προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε επαγγελματικούς τομείς, όπως η Νομική, η Ιατρική και η Παιδαγωγική και διαρκεί από 4 έως 6 χρόνια.

Ο τρόπος διδασκαλίας διαφέρει από τομέα σε τομέα, αλλά κατά βάση έχει ως σκοπό την προετοιμασία για περαιτέρω ατομική έρευνα υψηλής ποιότητας. Η έρευνα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή παρουσιάζονται μέσω μιας διατριβής, την οποία δεν αποκλείεται να χρεαστεί να παρουσιάσουν και προφορικά οι φοιτητές στο τέλος του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών τους.

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Υποβολή Αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η υποβολή των αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές γίνεται άμεσα στο πανεπιστήμιο ή στα πανεπιστήμια που ενδιαφέρουν το φοιτητή (δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των πανεπιστημίων στα οποία μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση) και η προθεσμία συνήθως λήγει το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο.

Η αποδοχή σε ένα follow-up μεταπτυχιακό πρόγραμμα απαιτεί την προηγούμενη απόκτηση ενός πτυχίου από προπτυχιακό κύκλο σπουδών σε αντίστοιχο τομέα. Αντίθετα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα διάρκειας από 4 έως 6 χρόνια απαιτούν αποδεικτικό ικανοποιητικού επιπέδου φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβολή σε εξέταση και απόδειξη οποιουδήποτε άλλου προσόντος ή εμπειρίας κατέχουν σχετικά με τον επαγγελματικό τομέα στον οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Επιπλέον, πολλά τσέχικα πανεπιστήμια οργανώνουν εξετάσεις για την είσοδο των ξένων φοιτητών στα μεταπτυχιακά τους προγράμματα τη χρονική περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, όπως και για την πιστοποίηση γνώσης της τσέχικης γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μεταβείτε στο σύνδεσμο ή να επικοινωνήσετε με το ίδρυμα που σας ενδιαφέρει, ώστε να αντλήσετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Υποτροφίες και Χρηματοδότηση

Αν και τα περισσότερα προγράμματα στα πανεπιστήμια της Τσεχίας προσφέρονται με νόμο χωρίς δίδακτρα, υπάρχουν και αυτά τα οποία διδάσκονται σε διαφορετική γλώσσα από τα Τσέχικα και τα οποία μπορεί να απαιτούν χρηματικό αντίτιμο. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχει κόστος εγγραφής και διοικητικών εξόδων όπως επίσης και κόστος για μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση ξεπερνάει το προσυμφωνημένο όριο ή για την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων. Επίσης, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα τα οποία κυμαίνονται από Kč 40,000 (1.500€) έως Kč 300,000 (11.000€) / χρόνο, ανάλογα με το ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η Τσέχικη Δημοκρατία έχει φροντίσει να παρέχει στους ξένους φοιτητές της υποτροφίες και χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ένα από τα πανεπιστήμιά της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

-Οι υποτροφίες Visegrad προσφέρονται κυρίως σε πολίτες από επιλεγμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και χρηματοδοτούν σπουδές για ένα ή δύο εξάμηνα.

-Το Κέντρο της Νότιας Μοραβίας για τη Διεθνή Κινητικότητα (περισσότερες πληροφορίες εδώ) χρηματοδοτεί φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης που δεν ανήκουν στην ΕΕ και οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στην περιοχή της Νότιας Μοραβίας. Αυτή η χρηματοδότηση αφορά μαθήματα τεχνικού περιεχομένου ή επιστήμης και προσφέρεται για ένα χρόνο σπουδών.

-Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής στην Κεντρική Ευρώπη για Πανεπιστημιακές Σπουδές(αναλυτικές πληροφορίες βρείτε εδώ), το οποίο παρέχει στους φοιτητές δάνεια για τη μετακίνησή τους για σπουδές σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες.

Πηγή: citycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.