Μέλλον της Ευρώπης: έγκριση προτάσεων στην τελευταία Ολομέλεια της Διάσκεψης

Πέμπτη, 28 Απρίλιος, 2022 | NEA
Στις 29 και 30 Απριλίου, η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα συνεδριάσει για τελευταία φορά στο Στρασβούργο, όπου θα οριστικοποιήσει τις προτάσεις της.

Ύστερα από δύο συνόδους της Ολομέλειας (στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου), κατά τις οποίες συζητήθηκαν προσχέδια υποβεβλημένα από τις εννέα Ομάδες Εργασίας, η Ολομέλεια της Διάσκεψης πρόκειται να εγκρίνει το τελικό σύνολο προτάσεων, σε συναινετική βάση μεταξύ των μερών της. Το Σάββατο, η συνεδρίαση της Ολομέλειας θα επικεντρωθεί στις παρατηρήσεις των εκπροσώπων των πολιτών και στις θέσεις τους επί των προτάσεων.

Πότε: Παρασκευή 29 – Σάββατο 30 Απριλίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών και πολιτικών συνεδριάσεων)

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Οι προτάσεις καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-Υγεία

-Ευρωπαϊκή δημοκρατία

-Μετανάστευση

-Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

-Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία

-Iσχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας

-Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

-Η ΕΕ στον κόσμο

-Ψηφιακός μετασχηματισμός.

Μάθετε περισσότερα για τη σύνθεση, τον σκοπό και τις εργασίες της Ολομέλειας και βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης) για το προσεχές Σαββατοκύριακο στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα διαβιβάσει την τελική έκθεση της Διάσκεψης στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις 9 Μαΐου στο Στρασβούργο.

Σχετικές πληροφορίες

Τα προσχέδια για τις προτάσεις της Ολομέλειας βασίστηκαν στις συστάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, στο έργο των Εθνικών Ομάδων και στις ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και στις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνόδους της Ολομέλειας και τις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας της Διάσκεψης.

 

Πηγήeuroparl.europa.eu

Φωτογραφία: Guillaume Périgois on Unsplash

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.