Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ: εθνικοί στόχοι για το 2030

Τετάρτη, 15 Μάρτιος, 2023 | NEA

O κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών αναθέτει στόχους μείωσης των εκπομπών σε κάθε κράτος μέλος για να βοηθήσει την Ευρώπη να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Ένωση θέλει να επιτύχει κλιμακλιματική ουδετερότητα έως το 2050‧ ένας στόχος που, σε συνδυασμό με τον ενδιάμεσο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα. Η ΕΕ έχει πάρει διάφορες πρωτοβουλίες για να πραγματοποιήσει αυτούς τους στόχους. Μια από αυτές είναι και η αναθεώρηση του κανονισμού επιμερισμού προσπαθειών, στα πλαίσια του νομοθετικού πακέτου “Fit for 55”.

Τι είναι ο επιμερισμός προσπαθειών;

Ο κανονισμός για τον επιμερισμό προσπαθειών θέτει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, όπως οι μεταφορές, η γεωργία και η διαχείριση αποβλήτων. Περίπου το 60% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ προέρχεται από αυτούς τους τομείς.

Ο κανονισμός καθορίζει υποχρεωτικούς στόχους στις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών για τις χώρες της ΕΕ για την περίοδο 2021-2030, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν στις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών στους προαναφερθέντες τομείς. Ο κανονισμός καθορίζει επίσης την ετήσια κατανομή των εκπομπών αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου.

Το Κοινοβούλιο ψήφισε στις 14 Μαρτίου 2023 την αύξηση του πήχη για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 από 30% σε 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

 

Ποιοί είναι οι προτεινόμενοι εθνικοί στόχοι;

Για πρώτη φορά, όλες οι χώρες της ΕΕ καλούνται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ 10 και 50%. Οι εθνικοί στόχοι ποικίλλουν ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κάθε χώρας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο ότι δεν υπερβαίνουν την κατανομή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι χώρες θα έχουν περιορισμένη ευελιξία σχετικά με τις εκπομπές που μπορούν να εξοικονομήσουν από τα προηγούμενα χρόνια, να δανειστούν από τα επόμενα έτη ή σχετικά με το ποσό που μπορούν να εμπορεύονται τις χορηγήσεις τους με άλλες χώρες της ΕΕ.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές δράσεις στο πλαίσιο του κανονισμού καταμερισμού της προσπάθειας θα δημοσιευθούν σε προσβάσιμη μορφή για να διασφαλιστεί η λογοδοσία από τα κράτη μέλη.

Οι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από τις χώρες της ΕΕ στο Συμβούλιο πριν τεθούν σε ισχύ.

Πηγή και Φωτογραφία: europarl.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.