Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος, 2023 | NEAΕκπαίδευση

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου προκήρυξε θέσεις για 15 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στο πρόγραμμα με τίτλο: «Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

-η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση 3 υποχρεωτικών μαθημάτων (22,5 ECTS) και ως 5 μαθημάτων επιλογής (37,5 ECTS) και

-η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (30 ECTS)

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η αγγλική.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

-Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae),

-Πιστοποιημένα αντίγραφα πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης,

-Αναλυτική βαθμολογία,

-Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων (μέχρι 2 σελίδες),

-Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής,

-Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών ΑΕΙ από τους οποίους οι αιτηθείς θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές,

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μμ.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Τα δίδακτρα για την φοίτηση στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 5.125 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: https://www.ucy.ac.cy/sap/ma-peace-conflict-democracy/?lang=en ή απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.