Λευκορωσία: Δήλωση του ύπατου εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εργαλειοποίηση μεταναστών και προσφύγων από το καθεστώς

Τρίτη, 3 Αύγουστος, 2021 | NEA

Η εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων είναι εντελώς απαράδεκτη. Η εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη για την προώθηση πολιτικών στόχων παραβιάζει θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της καταδικάζουν την εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων από το καθεστώς της Λευκορωσίας.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα αντιμετωπίσουν το συνεχιζόμενο κύμα αντικανονικών διελεύσεων των συνόρων από τη Λευκορωσία στην ΕΕ για να διαφυλάξουν την ακεραιότητα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπής στη σταδιακή προσέγγισή της, η ΕΕ θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περιοριστικών μέτρων κατά των διακινητών μεταναστών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή κατά όσων εμπλέκονται με άλλον τρόπο στην εμπορία ανθρώπων.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν αποφασισμένοι να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές για να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Τα άτομα που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ θα επιστρέφονται. Εν προκειμένω, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με πνεύμα αλληλεγγύης, αύξησαν ήδη τη στήριξή τους, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη ταχείας επέμβασης του FRONTEX στα σύνορα και πρόσθετης τεχνικής βοήθειας, και είναι έτοιμοι να την ενισχύσουν περαιτέρω. Τα κράτη μέλη θα παράσχουν γρήγορα τη στήριξη που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η άμεση ανάπτυξη των σχετικών ομάδων και μέσων.

Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική μας. Θα καταβάλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ικανότητες της ΕΕ στον τομέα των επιστροφών στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, μεταξύ άλλων μέσω διαλόγων και συμπράξεων με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης.

Πηγή:consilium.europa.eu

Φωτογραφία:Unsplash

               Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.