Κυρώσεις: Το Συμβούλιο προσέθεσε την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ»

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος, 2022 | NEA

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/11/28/sanctions-council-adds-the-violation-of-restrictive-measures-to-the-list-of-eu-crimes/Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα απόφαση με την οποία προστίθεται η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ» που περιέχονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

Η ΕΕ αντέδρασε με αποφασιστικότητα στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Έχει θεσπίσει πρωτοφανή αριθμό κυρώσεων για να πλήξει την οικονομία της Ρωσίας και να εξουδετερώσει την ικανότητά της να συνεχίσει αυτή την επίθεση. Για να στεφθεί με επιτυχία η εφαρμογή τους απαιτείται κοινή προσπάθεια, και η σημερινή απόφαση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να σταματήσουν τυχόν απόπειρες καταστρατήγησης αυτών των μέτρων.

Pavel Blažek, Υπουργός Δικαιοσύνης της Τσεχίας

Η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και είναι αναγκαίο τα μέτρα αυτά να εφαρμόζονται πλήρως. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς ορισμούς του τι συνιστά παραβίαση των περιοριστικών μέτρων και ποιες ποινές πρέπει να επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αυτά παραβιάζονται. Το γεγονός αυτό οδηγεί ενδεχομένως σε διαφορετικούς βαθμούς επιβολής των κυρώσεων και δημιουργεί κίνδυνο καταστρατήγησης των μέτρων αυτών, με πιθανό αποτέλεσμα τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις να μπορούν να διατηρούν την πρόσβασή τους στα περιουσιακά τους στοιχεία και να συνεχίζουν να στηρίζουν τα καθεστώτα κατά των οποίων στρέφονται τα μέτρα της ΕΕ.

Η συμπερίληψη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ» είναι το πρώτο από τα δύο βήματα για τη διασφάλιση παρόμοιου βαθμού επιβολής των κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και την αποτροπή προσπαθειών καταστρατήγησης ή παραβίασης των μέτρων της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Σε συνέχεια της έκδοσης αυτής της απόφασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας που θα περιέχει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Το εν λόγω σχέδιο οδηγίας θα πρέπει στη συνέχεια να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό

Δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων σε τομείς της ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση. Οι τομείς εγκληματικότητας που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο άρθρο αυτό είναι η τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων και η γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, η παράνομη εμπορία ναρκωτικών, η παράνομη εμπορία όπλων, το ξέπλυμα χρήματος, η διαφθορά, η παραχάραξη μέσων πληρωμής, η εγκληματικότητα στον χώρο της πληροφορικής και το οργανωμένο έγκλημα.

Στις 25 Μαΐου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης για επέκταση του καταλόγου των προαναφερόμενων τομέων εγκληματικότητας, ώστε να περιλαμβάνεται και η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων που θεσπίζει η ΕΕ.

Απόφαση του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων ως «εγκλήματος της ΕΕ»

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Πηγή και Φωτογραφία: consilium.europa.eu/el/press/

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.