Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να προασπίσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία

Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, να ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με τις πολωνικές αρχές βάσει του πλαισίου για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου στην Πολωνία.

Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις στην Πολωνία σημαίνουν ότι το δικαστικό σύστημα της χώρας είναι πλέον υπό τον πολιτικό έλεγχο της κυβερνώσας πλειοψηφίας. Ελλείψει δικαστικής ανεξαρτησίας, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, από την προστασία των επενδύσεων έως την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως οι διαφορές επιμέλειας τέκνων ή η εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα συμπληρωματική (4η) σύσταση για το κράτος δικαίου, καθορίζοντας με σαφήνεια τα μέτρα που οι πολωνικές αρχές μπορούν να λάβουν προκειμένου να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Εάν οι πολωνικές αρχές εφαρμόσουν τις προτεινόμενες ενέργειες, η Επιτροπή είναι έτοιμη, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο, να επανεξετάσει την αιτιολογημένη πρότασή της. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από τον νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων, παραπέμποντας την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολονότι λαμβάνει αυτά τα άνευ προηγουμένου μέτρα, η Επιτροπή εξακολουθεί να προσφέρεται για τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου ώστε να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

Δελτίο Τύπου και Ενημερωτικό σημείωμα διατίθενται ηλεκτρονικά, με λεπτομερέστερες πληροφορίες.

πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.