Κούβα: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα

Τρίτη, 3 Αύγουστος, 2021 | NEA

Παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στην Κούβα. Οι λαϊκές διαδηλώσεις απηχούν τις θεμιτές αιτιάσεις του πληθυσμού όσον αφορά την έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και την περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου. Παράλληλα με την κατάσταση λόγω της Covid-19, οι εν λόγω αιτιάσεις των πολιτών εντείνουν το αίτημα για ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και για δημοκρατία.

Μας ανησυχεί πολύ η καταστολή των διαδηλώσεων αυτών, καθώς και οι συλλήψεις διαδηλωτών και δημοσιογράφων, ιδίως μετά τις διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συμμετοχή χιλιάδων κουβανών πολιτών. Στηρίζουμε απερίφραστα το δικαίωμα όλων των κουβανών πολιτών να εκφράζουν ειρηνικά τις απόψεις τους, να αξιώνουν αλλαγή και να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις για να εκφράζουν τη γνώμη τους, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο. Καλούμε την κουβανική κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στις οικουμενικές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Της ζητούμε μετ’ επιτάσεως να απελευθερώσει όλους τους διαδηλωτές που κρατούνται αυθαίρετα, να ακούσει τις φωνές των πολιτών της και να ξεκινήσει έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με τα παράπονά τους.

Ο κουβανικός λαός υποφέρει και η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Επικροτούμε την άρση των περιορισμών για τους ταξιδιώτες, που τους επιτρέπει να φέρνουν απεριόριστες ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων, ως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας του κουβανικού λαού απαιτεί εσωτερικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Το εξωτερικό εμπόριο και οι ξένες επενδύσεις διαδραματίζουν επίσης καίριο ρόλο στην πορεία της χώρας προς τον εκσυγχρονισμό, τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να υπερβεί τις οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Εν προκειμένω, χρήσιμη θα ήταν η χαλάρωση των εξωτερικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών επί των εμβασμάτων και των ταξιδιών.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Κουβανών, στο πλαίσιο της εταιρικής μας σχέσης που θεσπίστηκε δυνάμει της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας ΕΕ-Κούβας.

Πηγή:consilium.europa.eu

Photo by:Juan Luis Ozaez on Unsplash

               Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.