Καθορίστηκε η σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών του ΕΚ

Πέμπτη, 4 Ιούλιος, 2019 | NEAΕυρωεκλογές 2019

Την Τετάρτη, το ΕΚ ψήφισε για την αριθμητική δύναμη των μόνιμων επιτροπών (20) και των υποεπιτροπών (2). Η σύνθεσή τους ανακοινώθηκε από τις πολιτικές ομάδες αργότερα την ίδια μέρα.

Κατά την έναρξη της 9ης νομοθετικής περιόδου του Κοινοβουλίου θα συσταθούν οι παρακάτω επιτροπές και υποεπιτροπές με την αριθμητική δύναμη που αναγράφεται.

 

AFET  Εξωτερικές Υποθέσεις:  71

AGRI  Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου:  48

BUDG  Προϋπολογισμοί:  41

CULT  Πολιτισμός και Παιδεία:  31

DEVE  Ανάπτυξη:   26

ECON  Οικονομική και Νομισματική Πολιτική:  60

EMPL  Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις:  55

ENVI  Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων:  76

IMCO  Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών:  45

INTA  Διεθνές Εμπόριο:  41

ITRE  Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια:  72

JURI  Νομικά Θέματα: 25

LIBE  Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις:  68

REGI  Περιφερειακή Ανάπτυξη:  43

TRAN  Μεταφορές και Τουρισμός:  49

AFCO  Συνταγματικές Υποθέσεις:  28

PECH  Αλιεία:  28

PETI  Αναφορές:  35

FEMM  Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων: 35

CONT  Έλεγχος του Προϋπολογισμού:  30

DROI  Ανθρώπινα Δικαιώματα (υποεπιτροπή):  30

SEDE  Ασφάλεια και Άμυνα (υποεπιτροπή):  30

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των μελών των επιτροπών εδώ. Οι πρόεδροι θα εκλεγούν στις εναρκτήριες συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών και υποεπιτροπών.

Οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα ονόματα των αναπληρωματικών μελών των επιτροπών.

Κανόνες για τη σύσταση των επιτροπών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ (Άρθρο 199 όπως αυτό τροποποιήθηκε στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση), η σύνθεση των επιτροπών και των υποεπιτροπών του θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου όσο αυτό είναι εφικτό.

Η αναλογική κατανομή των εδρών των επιτροπών μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό. Η Διάσκεψη των Προέδρων, δηλ. ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, επιλύει τις όποιες διαφορές μπορεί να προκύψουν μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την αναλογική κατανομή.

Oι πολιτικές ομάδες και τα Μη Εγγεγραμμένα Μέλη του ΕΚ αποφασίζουν με εσωτερικές διαδικασίες ποια Μέλη τους θα οριστούν σε κάθε επιτροπή και υποεπιτροπή. Η ανταλλαγή εδρών μεταξύ των πολιτικών ομάδων δεν επιτρέπεται.

Πηγή : europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.