Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022 | NEA

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ. Μάθετε πώς το ΕΚ θέλει να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ΑΠΕ.

Το 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δέσμη νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Το πακέτο αποτελείται από τρεις νόμους: μια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια για την ενεργειακή απόδοση και μια για έναν μηχανισμό ελέγχου.

Οι νόμοι για τις αναεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση πρόκειται να αναθεωρηθούν προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της ΕΕ που τέθηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας το 2021. Η ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα βοηθήσει επίσης την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμο που εισάγονται, σε μεγάλο βαθμό, από τη Ρωσία.

Ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το μερίδιο της ενέργειας που καταναλώνεται από ανανεώσιμες πηγές έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, από 9,6% το 2004 σε 22,1% το 2020, ενώ η ΕΕ πέτυχε τον στόχο του 20% για το 2020.

Βάσει των ισχύοντων κανόνων, το μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ θα είναι τουλάχιστον 32% έως το 2030, στόχος που αναθεωρείται προς τα άνω. Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Κοινοβούλιο ζήτησε την αύξηση του στόχοου στο 45%.

Μάθετε περισσότερα για τη χρήση ΑΠΕ στα κράτη μέλη.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση όχι μόνο μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τον, 330 δισεκατομμυρίων, λογαριασμό της ΕΕ σε εισαγωγές. Γι΄ αυτό οι νομοθέτες εξετάζουν την αναθεώρηση του στόχου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5% για το 2030, ο οποίος είχε συμφωνηθεί το 2018. Ως ενεργειακή απόδοση νοούμε τη σωστή και αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας ώστε να παράγουμε περισσότερα σπαταλώντας λιγότερους πόρους.

Το νομοσχέδιο, το οποίο έλαβε την έγκριση του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2022, ζητά από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συλλογικά μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 στην τελική κατανάλωση ενέργειας και κατά 42,5% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση (εξαιρουμένων των μη ενεργειακών χρήσεων), ενώ η τελική κατανάλωση ενέργειας είναι όλη η ενέργεια που παρέχεται στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και τη γεωργία (εξαιρούνται οι παραδόσεις στον τομέα της μετατροπής της ενέργειας και οι ίδιες οι βιομηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων).

Για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τον Απρίλιο του 2018. Σύμφωνα με αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμές στρατηγικές για την υποστήριξη της ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων. Στόχος είναι να κτήρια στην ΕΕ να μη χρησιμοποιούν καθόλου ενέργεια μέχρι το 2050.

Επίσης, πέρσι το Κοινοβούλιο απλούστευσε τις σήμανση ενέργειας για οικιακές συσκευές, όπως λαμπτήρες, τηλεοράσεις και ηλεκτρικές σκούπες προκειμένου να διευκολύνει τον καταναλωτή να συγκρίνει την ενεργειακή του απόδοση.

   

Ελεγκτικός μηχανισμός


Το 2018, οι ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο συμφώνησαν επίσης για τη λεγόμενη «διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης». Πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου των χωρών προς τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και ένα εργαλείο συνεργασίας για την κάλυψη του χάσματος σε περίπτωση που ένα κράτος μείνει πίσω στους στόχους του.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και να ψηφίσουν επί της αναθεώρησης των κανόνων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατα τη σύνοδο ολομέλειας του Συπτεμβρίου.

 

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν τώρα να ξεκινήσουν τώρα τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Πηγή και Φωτογραφίαeuroparl.europa.eu

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.