Καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας: Έκκληση του Συμβουλίου στις χώρες της ΕΕ να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ

Παρασκευή, 12 Απρίλιος, 2024 | NEA

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να κυρώσουν τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση (σύμβαση 190 της ΔΟΕ).

Η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελούν διαδεδομένο και επίμονο φαινόμενο σε ολόκληρο τον κόσμο: πάνω από ένα στα πέντε άτομα έχουν υποστεί βία και παρενόχληση στην εργασία, σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική, με τις γυναίκες να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση είναι η πρώτη διεθνής πράξη που καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της βίας που σχετίζονται με την εργασία. Η σύμβαση αυτή θα συμβάλει στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλες και όλους, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τα μέρη της σύμβασης που αφορούν συγκεκριμένα τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για να προστατεύονται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και να διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης.

Επόμενα βήματα

Η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα θα αρχίσει να ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Το 2019, η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας ενέκρινε τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Η σύμβαση παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, την καταπολέμηση και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης.

Για πρώτη φορά στο διεθνές δίκαιο αναγνωρίζεται ρητά το δικαίωμα κάθε ατόμου σε εργασία απαλλαγμένη από βία και παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης σεβασμού, προώθησης και πραγμάτωσης αυτού του δικαιώματος. Η σύμβαση παρέχει επίσης τον πρώτο διεθνή ορισμό της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Όλα τα κράτη μέλη υποστήριξαν τους στόχους της εν λόγω σύμβασης και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για την έγκρισή της στην ΔΟΕ.

Στις 12 Μαρτίου 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.