Καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: Η εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Νορβηγία εγκρίνεται από το Συμβούλιο

Τρίτη, 21 Ιούνιος, 2022 | NEA

Στις 17 Ιουνίου, το Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Νορβηγία με στόχο την ενίσχυση της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η τρέχουσα συμφωνία της ΕΕ με τη Νορβηγία θεωρείται ότι λειτουργεί ικανοποιητικά και είναι αμοιβαία επωφελής. Τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2018. Επιτρέπει στα δύο μέρη να συνεργάζονται με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που συνεργάζονται τα κράτη μέλη μεταξύ τους για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του ΦΠΑ.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με τη Νορβηγία. Επιθυμεί επέκταση της συμφωνίας ώστε αυτή να συμπεριλάβει και ορισμένες νέες δυνατότητες διοικητικής συνεργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2018, όπως:

– την ενίσχυση του δικτύου Eurofisc μέσω βελτιωμένης διακυβέρνησης, των λεγόμενων επακόλουθων ενεργειών (από κοινού επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων) και διοικητικών ερευνών που διεξάγονται από κοινού (κοινοί έλεγχοι)·

– τη δυνατότητα χρήσης πρόσθετων μέσων για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Νορβηγία για τον σκοπό αυτόν.

-Απόφαση του Συμβουλίου

-Σύσταση της Επιτροπής

-Απάτη στον τομέα του ΦΠΑ: Η ΕΕ εγκρίνει συμφωνία συνεργασίας με τη Νορβηγία (δελτίο Τύπου, 22 Ιουνίου 2018)

-Υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Νορβηγίας, με την οποία ενισχύεται η πρόληψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (δελτίο Τύπου, 6 Φεβρουαρίου 2018)

-Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

 

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Mark König on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.