Η Ευρωπαϊκή Πύλη Διαφάνειας

Παρασκευή, 8 Ιούνιος, 2012 | NEA

Τέθηκε χθες σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Πύλη Διαφάνειας που καθιστά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Επιτροπής πιο ανοικτές και προσπελάσιμες στους πολίτες από ποτέ άλλοτε.

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν σήμερα τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Οι αποφάσεις που έχουν άμεσες συνέπειες για τη ζωή τους πρέπει να λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Ως Ευρωπαίος πολίτης, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε πώς προετοιμάζουν τα ευρωπαϊκά όργανα τις αποφάσεις αυτές, ποιοι συμμετέχουν στην προετοιμασία τους, ποιοι λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και ποια έγγραφα τηρούνται ή συντάσσονται για την εκπόνηση και θέσπιση των νομικών πράξεων. Επίσης, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αυτά, και μπορείτε να κάνετε γνωστές τις απόψεις σας άμεσα ή έμμεσα, μέσω εκπροσώπου σας.

Η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο, παρέχοντάς σας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που σας βοηθούν να ενημερώνεστε και να προετοιμάζεστε καλύτερα, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ασκείτε τα δικαιώματά σας και να παίζετε ενεργό ρόλο, ως Ευρωπαίος πολίτης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα, όπως:

– Νομοθεσία

– Εκτίμηση επιπτώσεων

– Ομάδες εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικές επιτροπές

– Διαβουλεύσεις

– Εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων και άσκηση πίεσης

– Πρόσβαση σε έγγραφα

– Αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Maroš Šefčovič, αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, δήλωσε: «Ακούσαμε τις απόψεις όσων χρησιμοποιούν τα πολυάριθμα μέσα διαφάνειας που προσφέρουμε, και το κοινό τους παράπονο είναι ότι τα εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα στον δικτυακό τόπο Europa και ενίοτε είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Η Πύλη Διαφάνειας τοποθετεί όλα αυτά τα εργαλεία, καθώς και πολλές επιπλέον πληροφορίες, στην κεντρική θέση όπου ανήκουν.»

Για να διασφαλιστεί ότι η νέα πύλη είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, κλήθηκαν να τη δοκιμάσουν χρήστες από διάφορους χώρους, μεταξύ των οποίων ΜΚΟ, μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωποι συμφερόντων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκπρόσωπος του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή, ο οποίος δοκίμασε επίσης τον νέο δικτυακό τόπο, δήλωσε: «…η νέα πύλη συνιστά πράγματι σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη φιλικότητα προς τον χρήστη, σε σύγκριση με την προηγούμενη ιστοσελίδα για τη διαφάνεια. Παρέχει μια ικανοποιητική και άμεση επισκόπηση όλων των βασικών εργαλείων διαφάνειας.»

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/transparency/index_el.htm

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.