Η Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για διασυνοριακά έργα καθαρής ενέργειας στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Πέμπτη, 2 Μάιος, 2024 | NEA

logoΣήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ύψους 850 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη έργων ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».  

Πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση χρηματοδότησης για τον πρώτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος και έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ο οποίος καταρτίστηκε στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε). Ο αναθεωρημένος κανονισμός και ο κατάλογος είναι ευθυγραμμισμένοι με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους κλιματικούς και ενεργειακούς της στόχους. Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τον ΜΣΕ έργα για υπεράκτια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνο, ενώ εξαιρούνται οι υποδομές ορυκτών καυσίμων.

Οι φορείς υλοποίησης έργων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες και για κατασκευαστικές εργασίες. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 22 Οκτωβρίου 2024, ενώ στις 14 Μαΐου η Επιτροπή θα διοργανώσει διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση της προκήρυξης και θα εξηγήσει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης.

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ΜΣΕ είναι επίσης καίριας σημασίας για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Κατά την περίοδο 2014-2020, ο ΜΣΕ «Ενέργεια» διέθεσε κονδύλια ύψους 4,7 δισ. ευρώ για μελέτες και εργασίες για τη στήριξη της υλοποίησης 107 έργων κοινού ενδιαφέροντος. Κατά την περίοδο 2021-27, ο ΜΣΕ «Ενέργεια» διαθέτει κονδύλια ύψους 5,88 δισ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Πηγή και Εικόνα: greece.representation.ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.