Γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος, 2015 | Τα νέα του δικτύου μας

e-p-gapΜε δεδομένο ότι η μέση ωριαία αμοιβή των γυναικών στην Ευρώπη είναι 16,3% χαμηλότερη από αυτή των ανδρών, οι γυναίκες εργάζονται 59 ημέρες το χρόνο δωρεάν.

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη διαφορά μεταξύ του μέσου ακαθάριστου ωρομισθίου των γυναικών και των ανδρών. Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών αντανακλά τις συνεχιζόμενες διακρίσεις και ανισότητες που ισχύουν στην αγορά εργασίας, κατά κύριο λόγο εις βάρος των γυναικών. Τα αίτια αυτής της πρακτικής είναι πολυσύνθετα και αλληλένδετα.
Δημοσιευμένο με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών στις 2 Νοεμβρίου, το ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξηγεί ότι η γεφύρωση του χάσματος μπορεί να ωφελήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την οικονομία στο σύνολό της.

Μάθετε περισσότερα μέσω του διαδραστικού γραφήματος και των ενημερωτικών σημειωμάτων.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.