Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες!

Δευτέρα, 4 Ιανουάριος, 2021 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Το «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί στις συμμετέχουσες χώρες με τη βοήθεια τοπικών σημείων επαφής. Προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής 1-6 μηνών κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

Περισσότερα:erasmus-entrepreneurs.eu

Φωτογραφία:unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.