Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας – Επιχορηγήσεις για δραστηριότητες νεολαίας

Δευτέρα, 16 Μάρτιος, 2020 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) είναι ένα ταμείο που ιδρύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την παροχή οικονομικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες νέων. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των νέων στην Ευρώπη παρέχοντας οικονομική στήριξη στις δραστηριότητες της νεολαίας Αφορά δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας με πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

– Διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων

– Διεθνή δίκτυα ΜΚΟ νεολαίας

– Περιφερειακά δίκτυα ΜΚΟ νεολαίας

– Εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων ενός από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προθεσμία: 15 Απριλίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.