Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022: συμφωνία επί των ειδικών ανά χώρα συστάσεων

Τρίτη, 21 Ιούνιος, 2022 | NEA

Στις 17 Ιουνίου, το Συμβούλιο ενέκρινε τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών για το 2022 και τις γνώμες του Συμβουλίου σχετικά με τα επικαιροποιημένα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. Το στάδιο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να συντονίζουν τις οικονομικές, εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές τους.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να προσυπογράψει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στη σύνοδό του στις 24 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στις επίσημες εγκρίσεις, οι οποίες ολοκληρώνουν το τελικό στάδιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2022.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θεσπίστηκε το 2010 προκειμένου τα κράτη μέλη της ΕΕ να μπορούν να συντονίζουν τις οικονομικές, δημοσιονομικές και εργασιακές πολιτικές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να επιλύουν τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές πολιτικές και τις δημοσιονομικές στρατηγικές των κυβερνήσεων της ΕΕ, με βάση εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης που υποβάλλονται κάθε χρόνο τον Απρίλιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή παρουσιάζει σε κάθε χώρα ένα σχέδιο συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) με το οποίο παρέχονται κατευθύνσεις πολιτικής για το πώς να τονωθούν η απασχόληση και η ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο εκδίδει συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και γνώμες. Παρέχει διευκρινίσεις στις περιπτώσεις όπου οι συστάσεις του δεν αντιστοιχούν σε αυτές που έχει προτείνει η Επιτροπή.

Οι συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων του 2022 και οι γνώμες του Συμβουλίου σχετικά με τα επικαιροποιημένα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης παρατίθενται στα ακόλουθα έγγραφα:

-Βέλγιο

-Βουλγαρία

-Τσεχία

-Δανία

-Γερμανία

-Εσθονία

-Ιρλανδία

-Ελλάδα

-Ισπανία

-Γαλλία

-Κροατία

-Ιταλία

-Κύπρος

-Λετονία

-Λιθουανία

-Λουξεμβούργο

-Ουγγαρία

-Μάλτα

-Κάτω Χώρες

-Αυστρία

-Πολωνία

-Πορτογαλία

-Ρουμανία

-Σλοβενία

-Σλοβακία

-Φινλανδία

-Σουηδία

-Συστάσεις του Συμβουλίου προς κάθε κράτος μέλος σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για το 2022, με τις οποίες διατυπώνεται η γνώμη του Συμβουλίου σχετικά με τα επικαιροποιημένα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης

-Επεξηγηματικό σημείωμα του Συμβουλίου – Έγγραφο συνοδευτικό των συστάσεων του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022

-Συστάσεις της Επιτροπής

-Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022 (χρονολόγιο)

-Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (γενικές πληροφορίες)

-Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

 

 

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Christian Lue on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.