2022 Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

Τρίτη, 1 Μάρτιος, 2022 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

photo by Chang Duong Η δράση European Youth Together επιδιώκει να οργανώσει την νεολαία σε επίπεδο βάσης που θέλουν να δημιουργήσουν διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις, δηλαδή που στοχεύουν στην προσθήκη ευρωπαϊκής διάστασης στις δραστηριότητές τους και στη σύνδεση αυτών των δραστηριοτήτων με τις πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία, κυρίως με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019- 2027.

Η δράση European Youth Together αποτελείται από δύο μέρη:

-Η πρώτη επιμέρους δράση στοχεύει στην οργάνωση της νεολαίας σε επίπεδο βάσης που επιθυμεί να δημιουργήσει διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις, δηλαδή που στοχεύουν στην προσθήκη ευρωπαϊκής διάστασης στις δραστηριότητές τους.. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν νέες αιτήσεις από οργανισμούς που δεν είναι ήδη καλά εδραιωμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
-Η δεύτερη επιμέρους δράση είναι εκείνη των εταιρικών σχέσεων μεγάλης κλίμακας. Στοχεύει σε οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται σε εταιρικές σχέσεις μεγάλης κλίμακας.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
-ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ νεολαίας) που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας.
-δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
-νομίμως εγκατεστημένο και εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα.

Δραστηριότητες

-Οι δραστηριότητες κινητικότητας για τους νέους πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των έργων European Youth Together. Αυτή η κινητικότητα θα πρέπει να προσφέρει διασυνοριακές ανταλλαγές ή ανεπίσημες ευκαιρίες κατάρτισης για νέους από όλη την Ευρώπη (Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο) που μπορούν να προετοιμαστούν και να υποστηριχθούν μέσω διαδικτυακών φόρουμ για να συμβάλουν στους στόχους αυτής της δράσης.
-Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στη διεύρυνση της προσέγγισης προς τη νεολαία, προσεγγίζοντας τους νέους τόσο εντός όσο και εκτός των οργανώσεων νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, για να διασφαλιστεί ότι θα εκπροσωπείται μια ποικιλία φωνών.

Διάρκεια έργου

2 έτη και για τις δύο επιμέρους δράσεις. Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα.

Πού να υποβάλετε αίτηση;
Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ο ίδιος οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση εντός της προθεσμίας.

Call ID: ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-1
Call ID: ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-2

Προθεσμία: 22 Μαρτίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Chang Duong 

 

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.