ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ- ΙΑΠΩΝΙKA EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει Ευρωπαίους επιχειρηματίες να εισχωρήσουν στην Ιαπωνική αγορά. Για αυτό το λόγο έχουν τοποθετηθεί διάφορες προωθητικές δραστηριότητες για περαιτέρω εξαγωγές στην Ιαπωνία και για την μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών εκεί.

Το Ευρωπαϊκό – Ιαπωνικό Κέντρο για Βιομηχανική συνεργασία, που καθιερώθηκε στο Τόκιο το 1987 και στις Βρυξέλλες το 1996, διοργανώνει:

World Class Manufacturing WMC (5 ημέρες)

Απευθύνεται σε Ευρωπαϊκούς μάνατζερ, και ανώτερα στελέχη με σκοπό να βοηθήσουν τις Ευρωπαϊκές εταιρίες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι Ιαπωνικές εταιρίες λειτουργούν σε σχέση με τα έξοδα τους.

Εγγραφή έως: 4 Ιουλίου 2019 για το σεμινάριο από 18-22 Νοεμβρίου του 2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

 

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.