Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο εκπομπών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος, 2016 | Πολυμέσα

Οι συν-εισηγητές της εξεταστικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο ελέγχου εκπομπών δείχνουν ένα τοπίο παραλείψεων και απάτης τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: europarltv.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.