«Η Ευρώπη σε κίνηση»

Παρασκευή, 9 Ιούνιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές. Μεταλάσσεται σε ένα πιο ολοκληρωμένο και σύνθετο σύστημα μεταφορών, το οποίο αφορά ένα μεγάλο εύρος των Ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανάληψη δράσης για τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και των μεταφορών στην Ευρώπη. Στόχος είναι ο τομέας να παραμείνει ανταγωνιστικός, στη διάρκεια μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

«Η Ευρώπη σε κίνηση» (pdf) είναι μία ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με την οποία η Επιτροπή στοχεύει να σχεδιάσει το σύστημα μεταφορών του μέλλοντος, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη και βάζοντας την Ευρώπη σε σταθερή τροχιά προς την κατεύθυνση των χαμηλών εκπομπών.

Οι προτάσεις της Επιτροπής επεξηγούνται στα παρακάτω ενημερωτιά δελτία:

Καθαρή Κινητικότητα

Ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη κινητικότητα

Συνδεδεμένη Κινητικότητα

Η Επιτροπή θεωρεί πως η εφαρμογή των πρωτοβουλιών αυτών θα μειώσει τόσο τους ατμοσφαιρικούς ρύπους όσο και το θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί τόσο η δημόσια υγεία όσο και οι συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον θα υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Το ενημερωτικό δελτίο για την πρωτοβουλία αυτή είναι διαθέσιμο εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.