Ευρωπαϊκός Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 2016

Τετάρτη, 15 Μάρτιος, 2017 | ΕκδόσειςΚοινωνία

unnamedΗ περιφερειακή ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας περιοχής να προσφέρει ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους ώστε να μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν. Η νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Δείκτη  Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (πλήρης έκθεση) παρουσιάζει τη συνεχιζόμενη δύναμη των βασικών περιοχών και άλλων μητροπολιτικών περιοχών. Νέα διαδραστικοί πίνακες βαθμολογίας στο διαδίκτυο επιτρέπουν την εύκολη συγκριτική αξιολόγηση μιας περιοχής σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές, καθώς και σε περιοχές με παρόμοια κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Ο δείκτης βασίζεται στην προσέγγιση του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και της καινοτομίας, της διακυβέρνησης, των μεταφορών και των ψηφιακών υποδομών, καθώς και μέτρα για την υγεία και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένας αυξανόμενος αριθμός των περιοχών τον χρησιμοποιούν για να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους και να διαμορφώσουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές τους.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.