Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

Πέμπτη, 26 Νοέμβριος, 2015 | Τα νέα του δικτύου μας

ectsΤο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη μετακίνηση των μαθητών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Πρόκειται για το εργαλείο που βοηθά στον σχεδιασμό, την περιγραφή και την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στη χορήγηση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η χρήση του ECTS, σε συνδυασμό με τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων βάσει αποτελεσμάτων, καθιστά πιο διαφανή τα προγράμματα σπουδών και τα προσόντα και διευκολύνει την αναγνώρισή τους.

Ο νέος Οδηγός για τους Χρήστες του ECTS παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του ECTS και συνδέσμους με χρήσιμα δικαιολογητικά – υποστηρικτικά έγγραφα. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ και απευθύνεται σε φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε εργοδότες, φορείς παροχής εκπαίδευσης και όλων των άλλων ενδιαφερομένων φορέων.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.