Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2017 | ΕκδόσειςΚοινωνία

eigeΤο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας αυτόνομος οργανισμός της Ε.Ε, δημιουργήθηκε προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση  της ισότητας των φύλων. Στοχεύει στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε  αλλά και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές καθώς  και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ε.Ε όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων.

Αυτό το βιβλιαράκι 18 σελίδων ερευνά το έργο του EIGE που αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου στην Ε.Ε, την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την παραγωγή στατιστικών της ισότητας των φύλων και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.