Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα: το εισιτήριο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών – Βίντεο

Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος, 2015 | Πολυμέσα

Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας επαγγελματιών εντός της ΕΕ υπό την επικαιροποιημένη Οδηγία για τα Επαγγελματικά Προσόντα. Η κάρτα στοχεύει να απλουστεύσει τη γραφειοκρατική διαδικασία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, να εξασφαλίσει εχέγγυα διαφάνειας της διαδικασίας για τους πολίτες και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Επιτροπή παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του είδους κάρτας στην Πράσινη Βίβλο της 22ας Ιουνίου 2011.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.