ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: EU Quiz Weeks: NextGenerationEU & Ελλάδα!

Πέμπτη, 14 Απρίλιος, 2022 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPNEAΕκδηλώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!

Ο διαγωνισμός παρατείνεται έως την Παρασκευή 13 Μάϊου και ώρα 17:00!

Έχετε ακούσει για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης;

Μήπως κάτι σας λέει το #NextGenerationEU, αλλά δεν είστε και σίγουροι;

 

Το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής σας καλεί να γνωρίσετε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης συμμετέχοντας στο διαγωνισμό μας στο Instagram με τίτλο:

EU Quiz Weeks: NextGenerationEU & Ελλάδα!

Από την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 έως και τη Παρασκευή 13 Μάϊου 2022, το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής θα έχει αναρτημένο ένα σπέσιαλ κουίζ στο bio της σελίδας του στο Instagram σχετικά με το NextGenerationEU στην Ελλάδα!

Μπορείτε να συμμετάσχετε με δύο πολύ απλά βήματα:

-Κάντε follow τη σελίδα μας στο Instagram: @europedirecteliamepattikis

-Απαντήστε στο κουίζ που θα είναι αναρτημένο στο bio της σελίδας μας στο Instagram από 14/04 έως 13/05!

-Με την απάντησή σας, μπαίνετε σε κλήρωση! Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει ένα private tour με ξενάγηση και γευσιγνωσία οίνων σε κτήμα της Αττικής, για τον ίδιο και το ταίρι του!

Μην ξεχνάτε δικαιούστε μόνο μια συμμετοχή ανά άτομο!

Μην χάσετε την ευκαιρία! Κάντε το κουίζ έως την Παρασκευή 13 Μάϊου 2022 και ώρα 17:00 ακριβώς!

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μάϊου 2022 και ώρα 17:30 και οι νικητές θα ανακοινωθούν με livestreaming στη σελίδα μας στο Instagram!

 

Καλή επιτυχία!

Όροι και προϋποθέσεις:

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

1/Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής», το κοινοφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΑΜΕΠ» (καλούμενο εφεξής το «ΕΛΙΑΜΕΠ»), που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 49, 106 76, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «EU Quiz Weeks: NextGenerationEU & Ελλάδα!» (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής»,  http://europedirect.eliamep.gr/ (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

2/Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

3/Μόνη η συμμετοχή στον διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και της διαδικασίας που περιγράφεται στο κεφάλαιο Ε του παρόντος και του αποτελέσματος του διαγωνισμού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού

1/Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 14/04/2022 και ώρα 17:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) ως και την 13/05/2022 και ώρα 17:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος, μετά και την παράταση που δόθηκε).

2/Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 13η Μάϊου 2022 ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον το ΕΛΙΑΜΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του ΕΛΙΑΜΕΠ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων Δώρων, είτε οποιαδήποτε αποζημίωση.

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1/Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι αδύνατη.

2/ Aπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού, οι Ερευνητές/ες, και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι Ειδικοί Σύμβουλοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ.

3/Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:  Στον λογαριασμό του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής στο Instagram, στη θέση: «Ιστότοπος» θα αναρτηθεί κουίζ με τη μορφή συνδέσμου, στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει αρχικά να κάνει «follow» στο Instagram λογαριασμό του Εurope Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής και στη συνέχεια να απαντήσει στο κουίζ, πατώντας πάνω στον προαναφερθέντα σύνδεσμο. Το Εurope Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής θα κρατήσει το σύνδεσμο του κουίζ στη θέση «Ιστότοπος» από τις 14/04/2022 και ώρα 17:00 μ.μ έως και τις 13/05/2022 και ώρα 17:00 μ.μ. Για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το κουίζ και έπειτα να πατήσει «Υποβολή». Έπειτα όλες οι συμμετοχές που έχουν καταγραφθεί, θα μπουν σε κλήρωση, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο νικητής.

3/Ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα δικαιούται να υποβολή μόνο μία (1) συμμετοχή. Παραπάνω αριθμός καταχωρίσεων συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία θα αποκλείονται αυτόματα από το Διαγωνισμό και θα διαγράφονται.

4/Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά σχόλια και γενικά σχόλια τα οποία είναι αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

5/Σε περίπτωση που κατά την κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή  η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, αυτό καθ’ εαυτό προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, το ΕΛΙΑΜΕΠ δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει τη συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, το ΕΛΙΑΜΕΠ δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

Δ.Δώρα Διαγωνισμού

1/Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι μια ιδιωτική ξενάγηση στο οινοποιείο κτήματος στην Αττική καλλιέργειας σταφυλιών και παραγωγής κρασιού και έπειτα γευσιγνωσία οίνων, για έναν (1) νικητή εκ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παραπάνω διαδικασία (εφεξής το «Δώρο») . Ο νικητής του Δώρο δικαιούται να φέρει (1) ακόμα άτομο στη ξενάγηση και στη γευσιγνωσία οίνων.

2/Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν αναλαμβάνει ουδεμία άλλη υποχρέωση, πλην της παράδοσής στο νικητή του υλικού φορέα-πρόσκλησης του Δώρου. Συνακόλουθα, το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι του ΕΛΙΑΜΕΠ. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΕΛΙΑΜΕΠ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ΕΛΙΑΜΕΠ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

3/Επιπλέον, το ΕΛΙΑΜΕΠ δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του δώρου.

Ε.Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών

1/Από τις έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης, στην οποία το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει, καθώς και τρεις (3) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους.

2/Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/05/2022 και ώρα 17:30 μ.μ. με 18:30 μ.μ. στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, το ΕΛΙΑΜΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

ΣΤ.Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων

1/Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω Instagram με ανάρτηση εντός 24 ωρών από την κλήρωση.

2/Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 24 ωρών από την ανάρτηση του ως άνω σχολίου), το ΕΛΙΑΜΕΠ θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών, ήτοι έως τις 16/05/2022 και ώρα 17:00 μ.μ., το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους τρεις (3) επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

3/Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου, καθώς και της ηλικίας του.

4/Η παράδοση του Δώρου θα γίνει από τα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασιλίσσης Σοφίας 49, 106 76, Αθήνα.

5/Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής: http://europedirect.eliamep.gr/ και θα διατηρηθούν για 1 μήνα στη παραπάνω σελίδα.

6/Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

-σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

-σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη

-σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος

-σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές

-σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του ΕΛΙΑΜΕΠ ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου

-σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου.

-Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Ο νικητής ευθύνεται για τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

1/Το ΕΛΙΑΜΕΠ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

2/Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στο ΕΛΙΑΜΕΠ, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθόλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά,  το ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει το ΕΛΙΑΜΕΠ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ κ.λ.π.

3/Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το ΕΛΙΑΜΕΠ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από το ΕΛΙΑΜΕΠ, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

Ζ.Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Το ΕΛΙΑΜΕΠ διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει μονομερώς και οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

Η.Περιορισμός ευθύνης του ΕΛΙΑΜΕΠ

1/Το ΕΛΙΑΜΕΠ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

2/Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.

3/Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τον Διοργανωτή του Δώρου και σε κάθε περίπτωση δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Θ.Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του ΕΛΙΑΜΕΠ παύει να υφίσταται. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Ι.Προσωπικά Δεδομένα

1/Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στο ΕΛΙΑΜΕΠ την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

2/Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

3/Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, το ΕΛΙΑΜΕΠ ενημερώνει ότι το ίδιο θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

4/Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

5/Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο [email protected] .

Κ.Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

1/Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης και του αποτελέσματος της κλήρωσης. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

2/Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

3/Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής «http://europedirect.eliamep.gr/».

4/Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο: 210 72 57 110 ή στο e-mail: [email protected].

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.