Εθελοντική πρωτοβουλία: EU Aid Volunteers

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

photo by Annie Spratt Η εθελοντική πρωτοβουλία ενώνει εθελοντές και οργανώσεις από διαφορετικές χώρες και παρέχει στους εμπλεκόμενους πρακτική υποστήριξη σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και συμβολή στην ενίσχυση της τοπικής ικανότητας και ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές.

Η πρωτοβουλία εθελοντικής απασχόλησης είναι διαθέσιμη σε ευρωπαίους πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών που διαβιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κράτη μέλη από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εμπειριών και επαγγελμάτων, από νεοεισερχόμενους έως έμπειρους επαγγελματίες.

Κάθε εθελοντική τοποθέτηση εξαρτάται από τις ανθρωπιστικές ανάγκες των εμπλεκόμενων οργανώσεων και το πλαίσιο της ανάπτυξης. Προηγούμενη εθελοντική απασχόληση δεν θεωρείται απαραίτητη. Ωστόσο, οι εθελοντές μπορούν να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που απαιτεί η τοποθέτηση τους στην θέση ενδιαφέροντος τους, προκειμένου να κατανοήσουν αν το προφίλ τους πληροί τα κριτήρια της θέσης επιλογής τους.

Πως να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής:

Οι διαθέσιμες θέσεις έχουν αναρτηθεί εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Annie Spratt 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.