Έργα Αλληλεγγύης 2022

Πέμπτη, 14 Ιούλιος, 2022 | NEAΒραβείαΔιαγωνισμοίΕκδηλώσεις

Τα «Έργα Αλληλεγγύης» (Solidarity Projects)  είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και υλοποιείται από τους ίδιους τους νέους για μια περίοδο από 2 έως 12 μήνες. Δίνει σε μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη αναλαμβάνοντας την ευθύνη και δεσμευόμενοι να φέρουν θετικές αλλαγές στην τοπική τους κοινότητα, αν και ορισμένοι από αυτούς μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν περιφερειακά ή ακόμα και εθνικά ζητήματα.
Τα έργα αλληλεγγύης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων, όπου χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές και θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;
Μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων, ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, που διαμένουν νόμιμα σε μία και την ίδια χώρα του προγράμματος και έχουν εγγραφεί στην πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Πώς λειτουργεί;
Τα έργα αλληλεγγύης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων, αλλά θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν ξεκάθαρα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
Η συμμετοχή σε ένα έργο αλληλεγγύης είναι μια σημαντική εμπειρία μη τυπικής μάθησης μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Ένα έργο αλληλεγγύης θα αποτελείται συνήθως από τα ακόλουθα στάδια:

– Σχεδιασμός
– Προετοιμασία
– Υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
– Παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων καθώς και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου).

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στη χώρα διαμονής των συμμετεχόντων, διευκολύνοντας τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την ενασχόληση με διακρατικές δραστηριότητες.
Ένας από τους συμμετέχοντες θα αναλάβει το ρόλο του νομικού εκπροσώπου που θα είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αίτησης (εκτός εάν κάποιος οργανισμός υποβάλει αίτηση για λογαριασμό της ομάδας).

Οι νέοι που υλοποιούν Σχέδια Αλληλεγγύης πρέπει να σχεδιάζουν προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες. Διατίθεται ειδική χρηματοδότηση για τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες τόσο για τα μέλη της ομάδας όσο και για την ομάδα στόχο.
Τα έργα Αλληλεγγύης θα πρέπει να προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων.
Το έργο θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων εκμάθησης για να συμπληρώσει τις σωματικές δραστηριότητες.

Οργάνωση:
Μια ομάδα νέων που σχεδιάζει ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης μπορεί επίσης να αναζητήσει υποστήριξη από έναν οργανισμό που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.
Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση εξ ονόματός του για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
Ο ρόλος του οργανισμού θα πρέπει να είναι κυρίως διοικητικός, να υποστηρίζει την ομάδα στα διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα του κύκλου ζωής του έργου. Ωστόσο, μπορεί επίσης να προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στον εντοπισμό και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Προπονητής:
Οι νέοι που πραγματοποιούν ένα Πρόγραμμα Αλληλεγγύης μπορούν να υποστηρίζονται από έναν προπονητή, έναν εθελοντή ή επαγγελματία, ο οποίος θα μπορούσε να έχει εργασιακή εμπειρία για νέους για να συνοδεύσει ομάδες νέων και να υποστηρίξει τη συμμετοχή τους.
Μπορεί να παίξει διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με τις ανάγκες μιας δεδομένης ομάδας νέων. Ο προπονητής παραμένει εκτός του Solidarity Project, δεν μπορεί να είναι μέλος της ομάδας, ούτε να έχει δεσμούς με τον αιτούντα οργανισμό (αν υπάρχει).
Ο προπονητής μπορεί να υποστηρίξει την ομάδα νέων στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του έργου τους με βάση τις ανάγκες της ομάδας.

Ποιος μπορεί να υποβάλει την αίτηση;
Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας για λογαριασμό της ομάδας που θα υλοποιήσει το έργο θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας όπου ο αιτών διαμένει νόμιμα.
Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης στη σελίδα 82 του οδηγού European Solidarity Corps.

Προθεσμίες:
– 23 Φεβρουαρίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για έργα που ξεκινούν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους·
– (Προαιρετικός γύρος) 4 Μαΐου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για έργα που ξεκινούν μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
– 4 Οκτωβρίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για έργα που ξεκινούν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Οι Εθνικές Υπηρεσίες μπορούν να διοργανώσουν τρεις γύρους επιλογής ορίζοντας τρεις προθεσμίες όπως παραπάνω ή μόνο την πρώτη (23 Φεβρουαρίου) και την τελευταία (4 Οκτωβρίου).

Ελέγξτε τον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας στη χώρα σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Πηγή και Φωτογραφίαprogrammes.eurodesk.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.