Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής

Δευτέρα, 29 Ιούλιος, 2019 | NEAΠολυμέσα

Η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, ένα νέο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποκομίσουν οφέλη από την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προτύπων σε τομείς όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η φύση και η βιοποικιλότητα, η ποιότητα του αέρα και η ποιότητα και διαχείριση του νερού.

 

 

Πηγή: EU Environment

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.