Επισιτιστική ασφάλεια: Η Επιτροπή στηρίζει την παγκόσμια δράση για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων μέσω οκτώ παγκόσμιων συνασπισμών

Πέμπτη, 24 Μάρτιος, 2022 | NEAΠολιτικές της ΕΕ

Δεδομένης της δεινής κατάστασης της επισιτιστικής ασφάλειας και των υψηλών τιμών των τροφίμων μετά από δύο χρόνια πανδημίας του κορονοϊού και εξαιτίας των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Επιτροπή σήμερα ενισχύει τη στήριξη που παρέχει στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων, συμμετέχοντας ενεργά σε οκτώ παγκόσμιους συνασπισμούς δράσης.

Οι εν λόγω παγκόσμιοι συνασπισμοί θα βοηθήσουν τις χώρες εταίρους στις προσπάθειές τους να μετασχηματίσουν τα συστήματα τροφίμων και θα συμβάλουν στην προώθηση του θεματολογίου της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» διεθνώς. Η απόφαση για ενεργό συμμετοχή σε αυτές τις οκτώ εθελοντικές συμμαχίες συλλογικής δράσης ελήφθη μετά τη σύνοδο κορυφής για τα συστήματα τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Σεπτεμβρίου του 2021 στη Νέα Υόρκη.

Στις συμμαχίες αυτές συμμετέχουν εθνικοί εκπρόσωποι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητές και διεθνείς οργανισμοί, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων μετασχηματισμού στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας.  Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς του ΟΗΕ, την κοινωνία των πολιτών και άλλους εταίρους στους επιλεγμένους συνασπισμούς, ώστε να ενισχυθεί η συλλογική δράση για έναν βιώσιμο μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων.

Ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τις επενδύσεις σε βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων, τη δράση της ΕΕ για την ανθεκτικότητα σε επισιτιστικές κρίσεις και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Πηγή: greece.representation.ec.europa.eu

Φωτογραφία: Guillaume Périgois on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.