Επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ανάπτυξη στη Νότια Ευρώπη: οι περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

Τετάρτη, 19 Μάρτιος, 2014 | ΕκδόσειςΟικονομία

Στο παρόν κείμενο εργασίας, που υπογράφουν οι Janos Varga, Werner Roeger και Jan in ‘t Veld, αναπτύσσεται ένα ημι-ενδογενές αναπτυξιακό μοντέλο για την ανάλυση των διαχρονικών επιπτώσεων που έχουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα).

Το μοντέλο ακολουθεί το υπόδειγμα διαφοροποίησης προϊόντος στο πλαίσιο ενός ημι-ενδογενούς περιβάλλοντος και περιλαμβάνει τη διάσπαση του εργατικού δυναμικού σε διαφορετικές ομάδες δεξιοτήτων. Χρησιμοποιείται ένα σύνολο διαρθρωτικών δεικτών, προκειμένου να διαβαθμιστεί το μοντέλο σε σχέση με σημαντικούς μακροοικονομικούς συντελεστές και με τα επίπεδα της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων, η εκπαίδευση σε σχέση με την αγορά εργασίας και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν τους τομείς όπου οι παρεμβάσεις της διαρθρωτικής πολιτικής αναμένεται να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επιπλέον, το κείμενο αυτό επιχειρηματολογεί υπέρ της μεγαλύτερης έμφασης στην πολιτική για την εκπαίδευση, η οποία αποτελεί νευραλγικό παράγοντα για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, ιδίως στις χώρες εκείνες όπου το μερίδιο της εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευρωζώνη.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» το πλήρες κείμενο στον υπολογιστή σας από εδώ.

Διατίθεται επίσης και μια σύνοψη για μη-ειδικούς.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.