Επιλογή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Πέμπτη, 13 Μάιος, 2021 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Οι αιτήσεις είναι πλέον ανοιχτές για τη διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ESA για το 2021, ενώ ενθαρρύνονται υποψήφιοι όλων των φύλων να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου ESA Careers έως τις 28 Μαΐου 2021: jobs.esa.int

Πέραν της πρόσληψης νέων μελών στο σώμα αστροναυτών μας, η ESA εξέδωσε επίσης ανακοίνωση για κάλυψη θέσης σχετικά με τη μελέτη δυνατότητας υλοποίησης «Parastronaut», για επιλογή αστροναυτών οι οποίοι διαβιούν με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί παγκόσμια πρώτη στην προσπάθεια να αρχίσουν να εξαλείφονται τα εμπόδια για τα άτομα που διαβιούν με σωματικές αναπηρίες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ως επαγγελματίες σε μια διαστημική αποστολή.

Πρόσθετες πληροφορίες:
esamultimedia.esa.int

 esa.int/Space_in_Member_States/Greece

Φωτογραφία:unsplash

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.