Ενημερωτικό φυλλάδιο για το πρόγραμμα Erasmus

Τετάρτη, 9 Μάιος, 2012 | ΕκδόσειςΕκπαίδευση

Πριν από μερικές ημέρες η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού εξέδωσε ένα καινούργιο ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το πρόγραμμα ERASMUS, μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να βρει τις βασικές πληροφορίες που αφορούν το σημαντικότερο πρόγραμμα για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση.

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη έκδοση, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://bookshop.europa.eu/el/erasmus-pbNC7809832/ για να «κατεβάσετε» ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή ή να επικοινωνήσετε με το κέντρο μας (Τηλ.: 210-7257125, E-mail: [email protected]) για να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους παραγγελίας έντυπων αντίτυπων.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.