Ενημερωτική Εκδήλωση στο 1ο Γενικο Λύκειο Αχαρνών

Παρασκευή, 3 Απρίλιος, 2015 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 το κέντρο Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ επισκέφθηκε το 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών.

Οι μαθητές είχαν την ευκαρία να ενημερωθούν από την κα Λυδία Αβράμη, Βοηθό  Ερευνήτρια  στο ΕΛΙΑΜΕΠ για την ιστορία, τους θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ιστορικό πλαίσιο, στις νομοθετικές διαδικασίες και στις πολιτικές της ΕΕ. Τέλος, οι μαθητές έλαβαν χρήσιμο ενημερωτικό υλικό των επίσημων εκδόσεων της ΕΕ.

Στόχος της δράσης είναι ο εμπλουτισμός της γνώσης των μαθητών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη σχέση Ελλάδας-ΕΕ, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εγγύτητας των νέων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.