Ενημερωτική Εκδήλωση στο 1ο Γενικο Λύκειο Χαλανδρίου

Τρίτη, 21 Απρίλιος, 2015 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

Την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 το κέντρο Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ επισκέφθηκε το 1ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου.

Οι μαθητές είχαν την ευκαρία να ενημερωθούν από την κα Λυδία Αβράμη, Βοηθό  Ερευνήτρια  στο ΕΛΙΑΜΕΠ για την ιστορία, τους θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα των σπουδών και της εργασίας. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας, Σπουδών και Σταδιοδρομίας.

Στόχος της δράσης είναι ο εμπλουτισμός της γνώσης των μαθητών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη σχέση Ελλάδας-ΕΕ, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εγγύτητας των νέων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.