Έναρξη της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας

Παρασκευή, 2 Ιούνιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Το έργο των δικαστικών αρχών όταν ζητούν αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. έχει πλέον καταστεί απλούστερο με την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, στα τέλη του Μαΐου. Το νέο αυτό εργαλείο βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση και απαιτεί από κάθε κράτος-μέλος που συμμετέχει, να αναγνωρίζει και να εκτελεί οποιοδήποτε δικαστικό αίτημα από την άλλη χώρα, όπως ακριβώς θα έκανε και με απόφαση που θα λάμβανε από τις δικές του αρχές.

Για παράδειγμα, εάν οι Γαλλικές δικαστικές αρχές εντοπίζουν τρομοκράτες κρυμμένους στο Βέλγιο, μπορούν να ζητήσουν από τους Βέλγους ομολόγους τους να διερευνήσουν μάρτυρες ή να διεξάγουν έρευνες κατ ‘οίκον εκ μέρους τους. Αυτό το νέο εργαλείο θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει σημαντικά τις διασυνοριακές έρευνες.

Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

– Δημιουργεί ένα ενιαίο ολοκληρωμένο μέσο με μεγάλο εύρος: Αντικαθιστά έτσι το υφιστάμενο κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, από τη δέσμευση αποδεικτικών στοιχείων μέχρι τη διαβίβαση υφιστάμενων αποδεικτικών στοιχείων, για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

– Ορίζει αυστηρές προθεσμίες για τη συλλογή των αιτηθέντων αποδεικτικών στοιχείων: Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως και 30 ημέρες για να αποφασίσουν εάν αποδέχονται το αίτημα. Εάν γίνει δεκτό, υπάρχει προθεσμία 90 ημερών για τη διεξαγωγή του μέτρου έρευνας. Κάθε καθυστέρηση θα αναφέρεται στο κράτος της Ε.Ε. που εξέδωσε την εντολή διερεύνησης.

– Περιορίζει τους λόγους για απόρριψη τέτοιων αιτημάτων: Η αρχή που ασχολείται με την παραλαβή μπορεί μόνο να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής υπό ορισμένες προϋποθέσεις για παράδειγμα, εάν η αίτηση είναι αντίθετη προς τις θεμελιώδεις αρχές της χώρας ή βλάπτει τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας.

– Μειώνει την γραφειοκρατία εισάγοντας ένα ενιαίο τυποποιημένο έντυπο που μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα του  εκάστοτε κράτους μέλους, ώστε οι αρχές να ζητήσουν βοήθεια κατά την αναζήτηση αποδείξεων.

– Προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα της υπεράσπισης: Οι αρχές έκδοσης πρέπει να εκτιμούν την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του αιτούμενου μέσου έρευνας.

Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλες τις χώρες της Ε.Ε, εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία, οι οποίες δεν συμμετέχουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να συμμετάσχει.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.