Ελληνική εκπροσώπηση στα βραβεία Natura 2000 για υποδειγματικά έργα προστασίας της φύσης

Τετάρτη, 25 Μάιος, 2016 | ΒραβείαΕκδηλώσεις

6Στις 23 Μαΐου, ο Eπίτροπος κ. Βέλα ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων Natura 2000 για το 2016. Στους έξι νικητές περιλαμβάνονται έργα από τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διασυνοριακά έργα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι ένας από τους εταίρους που βραβεύτηκαν για το έργο για την προστασία της νανόχηνας, το σπανιότερο υδρόβιο πτηνό της Ευρώπης, στην κατηγορία «Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση». Εταίροι από τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία και 15 άλλες χώρες ένωσαν τις προσπάθειές τους για επείγουσες δράσεις διατήρησης κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του πτηνού, εστιάζοντας παράλληλα σε θέματα πολιτικής, ευαισθητοποίησης, επαγγελματικής κατάρτισης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  Δείτε το βίντεο.

Τα ετήσια βραβεία Natura 2000 επιβραβεύουν επιτεύγματα στον τομέα της διατήρησης και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με πρωτοβουλίες για την προστασία της φύσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και της οικονομίας, από την οποία εξαρτάται η ευημερία τους.

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο με περισσότερες από 27.000 προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν το 18 % της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και άνω του 5 % των θαλάσσιων περιοχών. Στόχος του δικτύου είναι η προστασία και ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης και η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πλέον πολύτιμων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της Ευρώπης.

Στους έξι νικητές, οι οποίοι επελέγησαν από 24 επικρατέστερες υποψηφιότητες, περιλαμβάνονται έργα από τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διασυνοριακά έργα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Καρμένου Βέλα ανακοινώνοντας τους νικητές στο πλαίσιο τελετής στις Βρυξέλλες, στις 23 Μαΐου, δήλωσε: «Για άλλη μια φορά έχω την τιμή να επιβραβεύσω το υπέροχο έργο που επιτέλεσαν για τη διατήρηση της κοινής φυσικής μας κληρονομιάς οι νικητές, καθώς και όλοι όσοι έφτασαν στο τελικό στάδιο. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνέβαλαν τα μάλα στη διασφάλιση, για πολλά χρόνια ακόμη, των οφελών που παρέχει η φύση. Φέτος, πάνω από 37.000 άτομα ψήφισαν το έργο που προκρίνουν για να κερδίσει το βραβείο των πολιτών της ΕΕ, αριθμός που αποτελεί αύξηση κατά 50 % σε σχέση με πέρσι. Αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντικά είναι τα εν λόγω βραβεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της βιοποικιλότητας».

Φέτος, το βραβείο των ευρωπαίων πολιτών απονέμεται στην ισπανική πρωτοβουλία διατήρησης για την προστασία του ιβηρικού λύγκα, που αποτελεί το πλέον απειλούμενο υπό εξαφάνιση αιλουροειδές σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδοτική συνδρομή του ταμείου LIFE της ΕΕ, προσέλκυσε την προσοχή του κοινού και αναδείχθηκε πρώτο με σχεδόν 6.000 ψήφους συνολικά.

Το βραβείο στην κατηγορία «Διατήρηση» απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία για τηναποκατάσταση τυρφώνων στο Dove Stone στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία υλοποιείται από την «Royal Society for the Protection of Birds» και την εταιρεία «United Utilities». Με τη βοήθεια τοπικών εθελοντών, το έργο πέτυχε την αποκατάσταση ενός εξαιρετικά σπάνιου οικοτόπου –τυρφώνων– στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 Dove Stone, και βελτίωσε, επίσης, την ποιότητα των τοπικών υδάτων.

Στο έργο Για τα Βαλκάνια και τον άνθρωπο: Προστασία της φύσης και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στη Βουλγαρία απονεμήθηκε το βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη», που κατέδειξε ότι η διατήρηση της φύσης και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να συνδυάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία υλοποιείται από μια σύμπραξη ΜΚΟ, βοήθησε γεωργούς και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από την ορoσειρά του Αίμου να πωλούν τα προϊόντα τους και συνέβαλε στην προώθηση του οικοτουρισμού. Εισήγαγε επίσης ένα «πρόγραμμα πληρωμής για υπηρεσίες οικοσυστήματος», μέσω του οποίου η προστασία ουσιωδών λειμώνων και υδάτινων οικοσυστημάτων αποφέρει οικονομικά οφέλη στις τοπικές επιχειρήσεις. Βίντεο

Το βραβείο στην κατηγορία «Επικοινωνία» απονεμήθηκε στο έργο Nature Concerthall στη Λετονία, που υλοποιείται από την «Nature Concerthall Association», για τις προσπάθειες βελτίωσης των γνώσεων του κοινού σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα με έναν καινοτόμο και καλλιτεχνικό τρόπο. Με τη μοναδική συνεργασία μουσικών και επιστημόνων διοργανώθηκαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, ή κοντά σε αυτές, που ήταν αφιερωμένες κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο είδος ή οικότοπο. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με την προστασία της φύσης και προάγοντας φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Βίντεο

Το βραβείο στην κατηγορία «Συγκερασμός συμφερόντων-αντιλήψεων» απονέμεται στο έργο Δημιουργία πράσινων διαδρόμων για τη βιοποικιλότητα κάτω από γραμμές υψηλής τάσης ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται από δύο διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τους ELIA και RTE, με χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα LIFE, και εφαρμόζει δοκιμαστικά μια προσέγγιση βασιζόμενη στη φύση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής τροφοδότησης σε δασικές περιοχές. Η προσέγγιση αυτή, όχι μόνο ενίσχυσε τη βιοποικιλότητα και το φυσικό τοπίο αλλά είχε και μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Βίντεο

Το έργο για την προστασία της νανόχηνας, το σπανιότερο υδρόβιο πτηνό της Ευρώπης, κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση». Εταίροι από τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία και 15 άλλες χώρες ένωσαν τις προσπάθειές τους για επείγουσες δράσεις διατήρησης κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του πτηνού, εστιάζοντας παράλληλα σε θέματα πολιτικής, ευαισθητοποίησης, επαγγελματικής κατάρτισης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Βίντεο

Ιστορικό

Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε συμμετέχει άμεσα στο δίκτυο Natura 2000 — επιχειρήσεις, κυβερνητικές αρχές, ΜΚΟ, εθελοντές, ιδιοκτήτες γης, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άτομα. Αυτή τη φορά υποβλήθηκαν συνολικά 83 αιτήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτές καταρτίστηκε ένας περιορισμένος κατάλογος με 24 αιτήσεις. Στη συνέχεια, μια κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου επέλεξε τους νικητές.

Περισσότερες πληροφορίες:

Φωτογραφίες από την τελετή απονομής και των περιοχών μπορούν να τηλεφορτωθούν εδώ

Βίντεο από την τελετή διατίθεται εδώ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση στην Ευρώπη

 

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.