Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/νο για την ενημέρωση της ιστοσελίδας και διαχείριση των social media του Ιδρύματος

Ημερομηνία έναρξης: 15 Ιανουαρίου 2018

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης ο οποίος θα επικουρεί την Διαχειρίστρια Προγραμμάτων για την καλή λειτουργία της παρουσίας του ΕΛΙΑΜΕΠ στο διαδίκτυο, καθώς και για την προώθηση νέων πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των ιστοσελίδων του.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και είναι διαθέσιμη από 15 Ιανουαρίου 2018  και για 3 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα

– Φοιτητής επί πτυχίω ή μεταπτυχιακός φοιτητής στο τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας αλλά και Σχολών  Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης

– Εμπειρία από συμμετοχή σε κάποιο εκδοτικό πρόγραμμα (δημοσιογραφία, έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού, κάλυψη γεγονότων για τον τύπο έντυπο και μη, κλπ

– Αριστος χειρισμόςυπολογιστή, πλατφόρμας WORDPRESS  και social media (Facebook & TWITTER)

– Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  8 Ιανουαρίου 2018

 Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατ’ επιλογή μετά την παραλαβή της αίτησης. Παρακαλείστε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή. Oι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά υπ’όψιν Κας Μαρί Κλαιρ Ανδρουλάκη, Διαχειρίστριας Προγραμμάτων, στη διεύθυνση  [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_MEDIA18

Πηγή: www.eliamep.gr

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.